Stichting "De Groep"

Stichting "De Groep van de Figuratieve abstractie" is in 2007 in het
leven geroepen om een samengaan van figuratieve en abstracte kunst
te bevorderen.

Eind jaren tachtig vond er een herwaardering plaats, van figuratieve
kunst na een periode waarin conceptuele en minimale kunst de
boventoon voerden. Er was strijd tussen figuratie en abstractie voor
een deel te wijten aan een verschil van kunstbeschouwing, anderzijds
was er ook gewoon een machtstrijd. Opvallend is dat een aantal
kunstenaars juist de abstractie als uitgangspunt van hun werk
nemen in hun figuratieve voorstelling. De Groep van de figuratieve
abstractie is van mening dat de dogmatische indeling van kunstenaars
die nog steeds door toonaangevende musea gehanteerd wordt een
tegengewicht en een nieuwe opvatting behoeft.

 De stichting "De Groep van de figuratieve abstractie" zou willen
proberen bruggen te slaan en de informatie van kunstenaars
door te geven.
Zoals ook onze samenleving veel internationaler wordt vraagt ook
de kunst om een universeel karakter. Het  stimuleren van deze
betrekkingen, exposities en kunstenaars die in hun werk het begrip
van de figuratieve abstractie laten zien en overbruggen blijkt nodig
te zijn. Ook heeft de stichting als doel het werk dat uit deze beide in-
vloeden (abstractie en figuratie) voorkomt te bewaren voor de
toekomst en in een museum onder te brengen.

De stichting is gevestigd in Museum Eddy Roos Emmaweg 50
9981 VC Uithuizen
 
   img 16 De Groep

 

img 16 b De Groep


img 16 a De Groep